Αρχική
 
 
  Ελληνικά English French
 

Οικονομικό Έτος 2016

Σχέδιο Προτεινομένων Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 29/06/2017  
Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

Οικονομικό Έτος 2015

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

Οικονομικό Έτος 2014

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
Ισολογισμός  
Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων  
Έκθεση Διαχείρισης  

Οικονομικό Έτος 2013 

Ισολογισμός  
Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων  
Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
Έκθεση Διαχείρισης  

Οικονομικό Έτος 2012 

Ισολογισμός  
Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων  
Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  
     
     
     

  Copyright © 2013 KΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.